FAQ

Bereikbaarheidsplan stadscentrum Tienen - FAQ

Op deze pagina vind je een overzicht van enkele belangrijke vragen over het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum van Tienen. Hieronder beantwoorden we de meestgestelde vragen (Frequently Asked Questions).

Heb je nog een andere vraag? Stuur dan een mailtje met je vraag naar
mobiliteit@tienen.be.
 
Bereikbaarheidsplan stadscentrum Tienen - FAQ

Op deze pagina vind je een overzicht van enkele belangrijke vragen over het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum van Tienen. Hieronder beantwoorden we de meestgestelde vragen (Frequently Asked Questions).

Heb je nog een andere vraag? Stuur dan een mailtje met je vraag naar mobiliteit@tienen.be.
 
 1. Waarom maakt de stad Tienen een bereikbaarheidsplan?
 2. Wie heeft er allemaal mee nagedacht over dit plan?
 3. Zijn alle problemen nu opgelost met dit plan?
 4. Waarom rijdt de bus niet meer over de Grote Markt zoals vroeger?
 5. Kan ik nog met de auto in het centrum geraken?
 6. Kan ik mijn wagen nog parkeren in het centrum?
 7. Kan ik mijn kind nog met de wagen aan de schoolpoort afzetten?
 8. Is er ook aan de fietsers gedacht?
 9. Wordt het vijfarmenkruispunt (Vierde Lansierslaan, Leuvenselaan, Raeymaeckersvest, Leuvensestraat, Astridvest) nu veiliger?
 10. Hoe wordt de verkeersdrukte aan de Diestsepoort/Kabbeeksepoort aangepakt?
 11. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Waaibergstraat?
 12. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Gilainstraat?
 13. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Alexianenweg?
 14. Wordt er in het plan ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in het centrum zoals aan de Veemarkt, het Hof van Kabbeek (site ziekenhuis), de site van het Oud College, enz.?
 15. Wordt er ook al rekening gehouden met het (toekomstige) nieuwe ziekenhuis in de Houtemstraat?
 16. Hoe ziet de concrete planning eruit?


1. Waarom maakt de stad Tienen een bereikbaarheidsplan?

Het opmaken van een bereikbaarheidsplan is een actie die opgenomen is in het mobiliteitsplan van de stad. Het doel is voor het centrum van de stad (binnen de vesten) de bereikbaarheid, veiligheid en belevingswaarde te verbeteren voor alle weggebruikers.


2. Wie heeft er allemaal mee nagedacht over dit plan?

De stad Tienen heeft hiervoor het studiebureau Arcadis aangesteld, dat samen met het communicatiebureau Createlli het proces participatief begeleidde. Daarnaast werd er een ‘klankbordgroep’ opgericht met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en verenigingen en burgers. Deze klankbordgroep werd in de verschillende fasen betrokken bij de uitwerking van het plan.

Bijkomend werd er een digitale bevraging georganiseerd bij de bewoners en gebruikers van het centrum. 2.000 personen namen deel aan deze enquête. De resultaten vind je
hier terug op. Verder waren er gesprekken (focussessies) met de scholen en handelaars in het centrum.


3. Zijn alle problemen nu opgelost met dit plan?

Jammer genoeg niet, maar voor de prioritair aan te pakken knelpunten zoals het veiliger maken van de schoolomgevingen en het opnieuw bedienen van de Grote Markt met openbaar vervoer, biedt het plan een duidelijke oplossingsrichting.

Tienen is in volle transformatie en ook in de toekomst zullen er nog heel wat ontwikkelingen plaatsvinden. In die zin is het plan een goed begin, waarop verder gebouwd kan worden en waarbij de stad zoveel mogelijk zal inspelen op de veranderingen die zich aandienen.4. Waarom rijdt de bus niet meer over de Grote Markt zoals vroeger?

Bij de heraanleg van de Grote Markt werd er een recreatieve zone met fontein ingericht. Hierdoor is de locatie van de vroegere halte niet meer geschikt voor bussen van De Lijn.

Een bushalte in de nabijheid van de Grote Markt is belangrijk. De mogelijkheid van een centrumhalte voor de buslijn 380/381 in de Danebroekstraat wordt nog verder onderzocht. Deze halte zou verbonden kunnen worden met de Grote Markt via een nieuwe voetgangersverbinding doorheen de collegesite.

De bediening van de halte op de Grote Markt ter hoogte van de kerktuin op dinsdag door de marktbus blijft behouden.5. Kan ik nog met de auto in het centrum geraken?

Dat kan zeker, al biedt het bereikbaarheidsplan heel wat mogelijkheden voor bewoners en bezoekers om voor andere vervoersmiddelen te kiezen (te voet, per fiets of met het openbaar vervoer) of voor een combinatie van beide door gebruik te maken van de parkings aan de rand van de stad. Waar mogelijk zal er meer ruimte voor voetgangers en fietsers worden voorzien.6. Kan ik mijn wagen nog parkeren in het centrum?

Ja, dat kan. Het plan zet in op duidelijke bewegwijzering naar de hoofdparkeerroutes die naar de parkings op het Sint-Jorisplein, de ondergrondse parking aan de Alexianenweg en de parking op de Grote Markt leiden. Deze parkings zijn eenvoudig te bereiken vanaf de vesten. Door in te zetten op duidelijke bewegwijzering vermijden we (parkeer)zoekverkeer in de binnenstad.

Ook de overige parkings blijven bereikbaar en zullen duidelijk aangegeven worden.7. Kan ik mijn kind nog met de wagen aan de schoolpoort afzetten?

Het bereikbaarheidsplan zet in op veiligere schoolomgevingen zodat voetgangers en fietsers zich veilig naar de school kunnen begeven. Je zal nog altijd met de wagen tot aan de school kunnen rijden, maar wordt aangemoedigd om gebruik te maken van de kiss-and-ridezones zoals in de ventweg van de Kabbeekvest. Op die manier houden we de directe schoolomgeving samen autoluwer, veiliger en aangenamer.8. Is er ook aan de fietsers gedacht?

Jazeker. Op verschillende plaatsen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd (zoals in de Gilainstraat, de Waaibergstraat en Alexianenweg), behalve voor fietsers. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor fietsers (en voetgangers).

De Beauduinstraat en Reizigersstraat werden al aangeduid als fietsstraten. De Academiestraat en Alexianenweg zullen ook fietsstraat worden. Er wordt ook werk gemaakt van extra fietsenstallingen in de binnenstad.9. Wordt het vijfarmenkruispunt (Vierde Lansierslaan, Leuvenselaan, Raeymaeckersvest, Leuvensestraat, Astridvest) nu veiliger?

Ja, het aantal rijrichtingen op het kruispunt zal verminderen, waardoor het een stuk overzichtelijker en dus veiliger worden. Ook komt er zo meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers.

De Leuvenselaan en de Vierde Lansierslaan worden eenrichtingsstraat stadinwaarts in de richting van het kruispunt, uitgezonderd voor bussen en fietsers.

In de Astridvest en op de Raeymaeckersvest was er al eenrichtingsverkeer.

De dubbelrichting op het einde van de Leuvensestraat (deel tussen Ketelmakersstraat/Delportestraat en het vijfarmenkruispunt) blijft behouden.10. Hoe wordt de verkeersdrukte aan de Diestsepoort/Kabbeeksepoort aangepakt?

Aan deze poort zal je enkel nog het centrum kunnen inrijden omdat de Gilainstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dat zal de verkeersdruk op het kruispunt verminderen, de doorstroming verbeteren en tot minder conflicten en meer veiligheid leiden.

De vesten en de Diestsesteenweg zijn gewestwegen. Samen met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat hier wegbeheerder is, zal bekeken worden of de regeling van de verkeerslichtenregeling verbeterd kan worden. Dit is geen eenvoudige oefening, want langer groen voor het gemotoriseerd verkeer betekent minder lang groen voor voetgangers en fietsers.11. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Waaibergstraat?

In de Waaibergstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, staduitwaarts van de Gilainstraat naar de Veldbornstraat, behalve voor fietsers. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers, wat de veiligheid van de zachte weggebruikers ten goede komt.12. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Gilainstraat?

In de Gilainstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, stadinwaarts van de vesten naar het centrum, behalve voor fietsers. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers, wat zorgt voor meer veiligheid en comfort, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd.13. Wat verandert er in de schoolomgeving van de Alexianenweg?

De Alexianenweg wordt een fietsstraat. De Alexianenweg blijft toegankelijk voor de auto, want maakt deel uit van de hoofdparkeerroute naar de ondergrondse parking in deze straat. In de straat wordt wel eenrichtingsverkeer ingevoerd, van het centrum naar de Veldbornstraat, behalve voor fietsers. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers, wat de veiligheid van de zachte weggebruikers ten goede komt.14. Wordt er in het plan ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in het centrum zoals aan de Veemarkt, het Hof van Kabbeek (site ziekenhuis), de site van het Oud College, enz.?

In de mate van het mogelijke werd daar nu al rekening mee gehouden, waardoor het plan geen belemmering vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Niet alle veranderingen kunnen echter nu al voorzien worden. Waar nodig zal het bereikbaarheidsplan herbekeken en bijgestuurd worden in het licht van nieuwe projecten in het centrum.15. Wordt er ook al rekening gehouden met het (toekomstige) nieuwe ziekenhuis in de Houtemstraat?

Het bereikbaarheidsplan is opgemaakt voor het centrum van de stad, binnen de vesten. De omgeving van het nieuwe ziekenhuis (Houtemstraat) valt buiten de scope van het project. Toch werd er in de mate van het mogelijke al rekening gehouden met toekomstige projecten, dus ook met de komst van het nieuwe ziekenhuis in de Houtemstraat. Het gaat dan vooral om de kruispunten aan de Diestsepoort/Kabbeeksepoort en de Oplintersepoort.

Het bereikbaarheidsplan zal een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling op beide kruispunten, zo blijkt uit het onderzoek.

De impact van het nieuwe ziekenhuis op de mobliteit zal onder de vorm van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) grondig bekeken worden voorafgaand aan de vergunning. Verder onderzoekt de stad ook of de mobiliteit in deze omgeving geoptimaliseerd kan worden in functie van de komst van het nieuwe ziekenhuis. Daarvoor werd recent een bijkomende studie opgestart.16. Hoe ziet de concrete planning eruit?

Alle aanpassingen zullen gefaseerd verlopen. In een eerste fase zullen de schoolomgevingen en de bewegwijzering naar de parkings aangepakt worden.
​​


 
  Terug naar boven