Resultaten - Bevraging 1 - Knelpunten

Bereikbaarheidsplan stadscentrum Tienen - Resultaten online bevraging

Op deze pagina vind je meer informatie over de resultaten van de online bevraging. De bevraging werd gelanceerd op woensdag 13 oktober en bleef online staat tot en met woensdag 10 november. De resultaten worden toegelicht aan de hand van een presentatie en interactieve kaarten.
 
Bereikbaarheidsplan stadscentrum Tienen - Resultaten online bevraging

Op deze pagina vind je meer informatie over de resultaten van de online bevraging. De bevraging werd gelanceerd op woensdag 13 oktober en bleef online staat tot en met woensdag 10 november. De resultaten worden toegelicht aan de hand van een presentatie en interactieve kaarten.
 
We hebben bijna 2000 deelnames ontvangen. Niet alleen het totale aantal, maar ook het bereik aan doelgroepen is indrukwekkend. De helft van de deelnemers is tussen de 31 en 49 jaar oud en spreekt als ouder. Ook heel wat 50- en 65-plussers namen deel. Dankzij de actieve medewerking van de lagere en secundaire scholen hebben 200 kinderen en jongeren deelgenomen, met een mooie spreiding aan leeftijdscategorieën.
Verder gaf de grote meerderheid aan inwoner te zijn van Tienen en de helft van de deelnemers woont in het stadscentrum. Maar ook andere relaties tot het stadscentrum komen vaak aan bod: Bijna driekwart komt in het stadscentrum om de horeca te bezoeken; ongeveer de helft voor cultuur, wekelijkse boodschappen of speciaalzaken, en een vierde om hun kind(eren) naar school te brengen of om te gaan werken. De draagwijdte van het participatietraject reikt ver en betrekt iedereen die zich regelmatig verplaatst van, naar of in het stadscentrum.

 
De kaarten waarop de deelnemers zelf knelpunten of opmerkingen mochten plaatsen, vormden een belangrijk deel van de bevraging. Zo kunnen we niet enkel op basis van de tekstuele antwoorden jullie meningen doorgronden, maar wordt ook een visuele ondersteuning mogelijk. Opmerkelijk waren de hoge concentraties aan punten en vele reacties. In totaal werden 2205 punten geplaatst.

Met deze brede waaier aan input gaat het studiebureau nu verder aan de slag. Ook jij kan alle resultaten hieronder in detail bekijken.
 

Ben je benieuwd naar de reacties en ideeën van de deelnemers? Klik dan hier en bekijk de belangrijkste resultaten in een filmpje.
 

Ben je benieuwd naar de punten die op de kaart werden geplaatst? Klik dan hier en ontdek wat er speelt en leeft in Tienen.
 

​​