Bienvenu sur Createlli Lab

Heb je een vraag?
 
Mogelijk vind je al een antwoord in onze lijst met veelgestelde vragen.
Klik op de knop hieronder en ontdek de FAQ.


Ga naar de FAQ

 Over het project


Waarom een bereikbaarheidsplan?

Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.


Verkeersonderzoeken

Van 20 tot 25 september '21 werd in het centrum van de stad op een heel aantal wegen en kruispunten met de Vesten materiaal geïnstalleerd om verkeerstellingen uit te voeren. Het gaat om camera’s en telslangen over de rijbaan. Dit kadert in een onderzoek naar de herkomst en bestemming van wagens en fietsers om zo drukke wegen en kruispunten in kaart te brengen. Daarnaast vond er ook reeds een parkeeronderzoek in en rond de stad plaats. Er werd ook een route-analyse uitgevoerd om het saturatieniveau, de gemiddelde snelheid en reistijd te bepalen.


Samenwerking

De stad Tienen stelde tijdens de zomer het studie- en ontwerpbureau Arcadis en participatiebureau Createlli aan om hen te ondersteunen bij de opmaak van het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Ter voorbereiding van dit bereikbaarheidsplan voert studie- en ontwerpbureau Arcadis twee studies uit:  een herkomst-bestemmingsonderzoek en een parkeeronderzoek om dat van 2017 te actualiseren. De stad Tienen en participatiebureau Createlli stelden een klankbordgroep samen. Dit is een geëngageerde groep die doorheen het hele proces meedenkt over de inhoud van het bereikbaarheidsplan en de participatie van de brede bevolking. De klankbordgroep bestaat uit de organisaties en middenveld in Tienen (Netwerk Cultuur, CC De Kruisboog, Fietsersbond Tienen, GECORO, We are Tienen, Preventieraad, Art Tienen, Seniorenraad, Toegankelijk Tienen, UNIZO, Voka, Regionaal Ziekenhuis Tienen, Alexianen Zorggroep Tienen, Jeugdraad, SAAMO, Gezinsbond Tienen, Netwerk Sport en de citymanager), vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en 10 geëngageerde burgers die zich kandidaat stelden.Resultaat

Bekijk je graag het bereikbaarheidsplan in detail? Klik op de knop hieronder om het volledige document te downloaden.

 

Download het bereikbaarheidsplan  Terug naar bovenOver het project


Waarom een bereikbaarheidsplan?

Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.


Verkeersonderzoeken

Van 20 tot 25 september '21 werd in het centrum van de stad op een heel aantal wegen en kruispunten met de Vesten materiaal geïnstalleerd om verkeerstellingen uit te voeren. Het gaat om camera’s en telslangen over de rijbaan. Dit kadert in een onderzoek naar de herkomst en bestemming van wagens en fietsers om zo drukke wegen en kruispunten in kaart te brengen. Daarnaast vond er ook reeds een parkeeronderzoek in en rond de stad plaats. Er werd ook een route-analyse uitgevoerd om het saturatieniveau, de gemiddelde snelheid en reistijd te bepalen.


Samenwerking

De stad Tienen stelde tijdens de zomer het studie- en ontwerpbureau Arcadis en participatiebureau Createlli aan om hen te ondersteunen bij de opmaak van het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Ter voorbereiding van dit bereikbaarheidsplan voert studie- en ontwerpbureau Arcadis twee studies uit:  een herkomst-bestemmingsonderzoek en een parkeeronderzoek om dat van 2017 te actualiseren. De stad Tienen en participatiebureau Createlli stelden ook een klankbordgroep samen. Dit is een geëngageerde groep die doorheen het hele proces meedenkt over de inhoud van het bereikbaarheidsplan en de participatie van de brede bevolking. De klankbordgroep bestaat uit de organisaties en middenveld in Tienen (Netwerk Cultuur, CC De Kruisboog, Fietsersbond Tienen, GECORO, We are Tienen, Preventieraad, Art Tienen, Seniorenraad, Toegankelijk Tienen, UNIZO, Voka, Regionaal Ziekenhuis Tienen, Alexianen Zorggroep Tienen, Jeugdraad, SAAMO, Gezinsbond Tienen, Netwerk Sport en de citymanager), vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en 10 geëngageerde burgers die zich kandidaat stelden.Resultaat

Bekijk je graag het bereikbaarheidsplan in detail? Klik op de knop hieronder om het volledige document te downloaden.

 

Download het bereikbaarheidsplan

 

  
Terug naar boven
Over het proces


De stad wil haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken bij het proces. De opmaak van het bereikbaarheidsplan wordt gezien als teamwerk tussen de stad, het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de burgers.


Fase 1: Uitvoeren verkeersonderzoeken

In de eerste fase gingen we van start met een aantal verkeersonderzoeken:

  • Kruispunttellingen: het aandeel bestemmings- en doorgaand verkeer op verkeersassen achterhalen;
  • Lustellingen: intensiteiten en voertuigclassificatie (licht, middel en zwaar verkeer, fietsers) achterhalen;
  • Parkeeronderzoek: parkeercapaciteit, -motief en -wijze achterhalen door kentekenregistratie om 6, 11 en 15u;
  • Route-analyse: saturatieniveau, gemiddelde snelheid, reistijd en steekproefomvang op routes achterhalen.


Op 23 september '22 nam het participatietraject aanvang met een eerste workshop met de klankbordgroep om onze aanpak voor communicatie en participatie scherp te stellen met als doel samen achter het proces gaan staan, vooraleer we de burgers en werknemers en klanten van de bedrijven betrekken. 


Fase 2: Opmaak multimodaal bereikbaarheidsplan

In de tweede fase werkt het studie- en ontwerpbureau Arcadis aan de opmaak van enkele scenario's voor het bereikbaarheidsplan. De resultaten van de verkeersonderzoeken en participatie geven ons zicht op de prioritatie acties zodat we een aangenaam stadscentrum kunnen creëren voor iedereen.

Zo liep er een online bevraging waarin we peilden naar de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, het gebruik van vervoersmiddelen, de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en minder mobiele personen... Kortom, hoe we kunnen bijdragen tot de veiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Niet alles kan in één keer worden aangepakt of opgelost. Daarom vroegen we aan welke oplossingen je denkt of waar je quick wins ziet. Dit deel van het participatietraject is met succes afgerond: 2000 mensen namen deel. Heb je de resultaten gemist? Klik dan hieronder om alles rustig in detail te bekijken.


Ga naar de resultaten


Ook organiseerden we op 24 maart '22 een tweede workshop met de klankbordgroep waarin we enkele denkpistes en voorstellen voor bereikbaarheidsscenario’s toelichtten en bespraken. Met de scholen en handelaars gingen we meer concreet aan de slag in focussessies in april en mei. 


Fase 3: Implementatie


In de derde fase krijgt het bereikbaarheidsplan verder vorm. Aan de hand van ontwerpend en verkeerstechnisch onderzoek wordt het plan vertaald in een concreet actieprogramma.


Op 18 januari '23 gingen we voor de derde en laatste keer in gesprek met de klankbordgroepWe namen samen de acties voor vier focusgebieden van het stadscentrum onder de loep. We nemen alle opmerkingen mee om het inhoudelijk verhaal de komende maanden scherp te stellen.


  Terug naar boven