#bereikbaar.tienen.be

Bereikbaarheidsplan centrum Tienen

Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.

De komende maanden zal de stad haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken om het plan samen verder vorm te geven. Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is één van de concrete acties en wordt gezien als teamwerk tussen de stad, het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de burgers.

In een eerste fase gingen we van start met een online bevraging waarin we peilden naar de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, het gebruik van vervoersmiddelen, de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en minder mobiele personen ... Kortom, hoe we kunnen bijdragen tot de veiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Niet alles kan in één keer worden aangepakt of opgelost. Daarom vroegen we aan welke oplossingen je denkt of waar je quick wins ziet.

Dit deel van het participatietraject is ondertussen met succes afgerond. De 2000 deelnames geven ons zicht op de prioritatie acties zodat we een aangenaam stadscentrum kunnen creëren voor iedereen. Ben je benieuwd naar de resultaten? Klik dan hieronder om alles rustig in detail te bekijken.


Ga naar de resultaten


Bereikbaarheidsplan stadscentrum Tienen

 

Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.

De komende maanden zal de stad haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken om het plan samen verder vorm te geven. Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is één van de concrete acties en wordt gezien als teamwerk tussen de stad, het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de burgers.

In een eerste fase gingen we van start met een online bevraging waarin we peilden naar de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, het gebruik van vervoersmiddelen, de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en minder mobiele personen ... Kortom, hoe we kunnen bijdragen tot de veiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Niet alles kan in één keer worden aangepakt of opgelost. Daarom vroegen we aan welke oplossingen je denkt of waar je quick wins ziet.

Dit deel van het participatietraject is ondertussen met succes afgerond. De 2000 deelnames geven ons zicht op de prioritatie acties zodat we een aangenaam stadscentrum kunnen creëren voor iedereen. Ben je benieuwd naar de resultaten? Klik dan hieronder om alles rustig in detail te bekijken.
 

Ga naar de resultaten
 Begin januari organiseerden we een tweede workshop met de klankbordgroep, een representatieve groep van verenigingen en belangrijke spelers van de stad en een 10-tal geëngageerde burgers, waarin we enkele denkpistes en voorstellen voor bereikbaarheidsscenario’s toelichtten en bespraken.

Houd zeker de website in het oog. Je kan hier steeds de laatste updates van het project lezen.


Inhoud online bevraging

Ben je vergeten welke onderwerpen de bevraging onder de loep nam, of heb je de bevraging gemist? We geven je meer informatie over de inhoud van de bevraging, als opfrissing en om de structuur mee in het achterhoofd te nemen bij het doorlopen van de resultaten.

De bevraging begon met een aantal demografische vragen zodat we je profielschets konden opmaken. Vervolgens kreeg je verschillende vragen voorgeschoteld per thema, of beter gezegd, per vervoersmiddel. Afhankelijk van je voorkeur, waren dit maximaal 4 themapagina's: 'Te voet', 'Met de fiets, step...', 'Openbaar vervoer' en 'Gemotoriseerd vervoer'. Tot slot kreeg je op de laatste pagina de kans om je gegevens na te laten en zo op de hoogte te blijven van de volgende stappen in het project.


Klik op een icoontje om te weten te komen waarover de pagina ging.

Logo Image: 
Show menu links on all pages?: 
0
Domain Theme: 
city2
Domain Header Color: 
 
Color of the general buttons: 
 
Background color info and blog pages: 
 
Show arrow icon 1: 
0
Show arrow icon 2: 
0
Favicon text: 
Stad Tienen bereikbaarheidsplan